Aktuella belopp 2017

Följande belopp gäller för 2017, kontrollera att du har rätt uppgifter på de lönearter du använder.

Kostförmån

Följande kostförmånsvärden gäller för 2017:

 • Frukost: 45 kr
 • Lunch/middag: 90 kr
 • Helt fri kost: 225 kr

Om du använder våra standardlönearter är det lönearter med id 420-422 du ska uppdatera med de nya siffrorna.

Traktamenten inom Sverige

Följande traktamentesbelopp gäller för 2017 (ingen förändring mot 2016):

 • Hel dag: 220 kr
 • Halv dag: 110 kr
 • Natttraktamente (vid eget boende): 110 kr

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:

 • Frukost: 44 kr
 • Lunch eller middag: 77 kr
 • Lunch och middag: 154 kr
 • Frukost, lunch och middag: 198 kr

Då det inte är någon förändring mot 2016 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar traktamentesbeloppen är lönearterna med id 301-302 samt 330-332.

Milersättning

Vid resor med egen bild gäller följande skattefria bilersättning (ingen förändring mot 2016):

 • Privat bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil (bensin): 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil (diesel): 6,50 kr/mil

Då det inte är någon förändring mot 2016 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar milersättning är lönearterna med id 350-353.