Nollställa lönetotalerna

Innan du börjar registrera löner på det nya året ska du först nollställa lönetotalerna. Programmet kommer sedan att automatiskt känna av vilket års skattetabeller som ska användas. Lönernas utbetalningsdatum styr vilket år som gäller.

  1. Välj Aktivitet – Årsrutiner – Nollställning lönetotaler.
  2. Därefter får du ett meddelande: Denna rutin nollställer löne­totaler och påbörjar ett nytt löneår. Vill du nollställa lönetotaler? Svara Ja för att gå vidare. För att du inte ska byta löneår av misstag får du ytter­ligare en kontrollfråga, Är du helt säker? Svara Ja igen för att fullfölja ­bytet av löneår.
  3. Till sist får du ett meddelande att lönetotaler och ackumulatorer är nollställda. Det är bara ackumulatorer som du valt ska nollställas vid nytt år som kommer att nollställas. Bekräfta med OK.
  4. Du kan nu börja registrerea löner på det nya året.

Om du glömmer att nollställa lönetotaler innan du registrerar löner på det nya året kommer ackumulerad lön att bli felaktig på lönebeskeden. Du kan då välja att omuppdatera lönetotaler för det nya året enligt nedan. Läs mer om det här. Ackumulatorerna kommer då att rättas till på nästa lönebesked.